Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
www.brokatka.pl

 1. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Brokatka Anna Zasada z siedzibą przy ul. Cynamonowej 4a w Kamionkach 62-023,  o numerze NIP: 6661963684, oraz sposób ich przetwarzania.

 1. Dane osobowe

www.brokatka.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis https://brokatka.pl/ ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do www.brokatka.pl przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. www.brokatka.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do www.brokatka.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

Wiadomości

www.brokatka.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości www.brokatka.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.brokatka.pl

Inne formularze

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do www.brokatka.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez www.brokatka.pl nie podlegają „Polityce Prywatności”.

 1. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

www.brokatka.pl zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres biuro@brokatka.pl

www.brokatka.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

 1. Zmiany Polityki Prywatności

www.brokatka.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do www.brokatka.pl obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, www.brokatka.pl będzie informować na stronach serwisu.

 1. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, www.brokatka.pl prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu biuro@brokatka.pl

POLITYKA COOKIES

SKLEPU INTERNETOWEGO „www.brokatka.pl”

 

 

 1. Postanowienia ogólne
  • Właścicielem i administratorem sklepu internetowego brokatka.pl dostępnego w domenie brokatka.pl (dalej „Sklep Internetowy”) jest Brokatka Anna Zasada (dalej „Sprzedający”).
  • Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa się zgodnie z regulaminem tego sklepu, który jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i drukowanie (dalej „Regulamin”).

 

 1. Proces zbierania informacji
  • Automatyczne zbieranie informacji w ramach Sklepu Internetowego odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w tym w szczególności pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym należącym do Klienta (m.in. komputer, tablet, smartfon) w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (dalej „Pliki Cookies”).
  • Pliki Cookies zawierają w szczególności:
   • nazwę strony internetowej Sklepu Internetowego,
   • czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Klienta,
   • unikalny numer.
  • Pliki Cookies nie zawierają danych identyfikujących Klienta i nie pozwalają na ustalenie jego tożsamości. Nie są one również w jakikolwiek sposób szkodliwe dla urządzenia końcowego Klienta i nie modyfikują ustawień tego urządzenia ani zainstalowanego na nim oprogramowania.
  • Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   • dostosowanie Sklepu Internetowego do preferencji Klientów i optymalizacja jego funkcjonowania, w tym poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Klienta i odpowiednie wyświetlanie na nim strony internetowej Sklepu Internetowego,
   • utrzymanie sesji Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności utrzymanie logowania w ramach Konta na poszczególnych podstronach Sklepu Internetowego,
   • ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym poprzez zapamiętywanie informacji podanych przez Klienta, w szczególności danych o zawartości koszyka w Sklepie Internetowym,
   • tworzenie statystyk i prowadzenie analiz, które umożliwiają Sprzedającemu zrozumienie preferencji Klientów oraz usprawnienie funkcjonowania Sklepu Internetowego,
   • dostarczanie Klientom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań,
   • popularyzacja Sklepu Internetowego, w tym za pomocą portali społecznościowych (np. Facebook).
  • W ramach Sklepu Internetowego stosowane są następujące rodzaje Plików Cookies:
   • pliki sesyjne o charakterze tymczasowym, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do momentu wylogowania, opuszczenia Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
   • pliki stałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach danego pliku albo do czasu ich usunięcia przez Klienta.
  • Podmiotem zamieszczającym Pliki Cookies na urządzeniu końcowym Klienta oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedający. Pliki Cookies mogą być jednak wykorzystywane również przez podmioty współpracuje ze Sprzedającym, w tym w szczególności przez jego partnerów (np. Google, Facebook).
  • Przeglądarki internetowe zawierają zazwyczaj domyślne ustawienia pozwalające na zamieszczanie i przechowywanie Plików Cookies na urządzeniu końcowym Klienta oraz na uzyskiwanie do nich dostępu. Ustawienia te Klient może jednak zmienić w każdym czasie, w szczególności w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę Plików Cookies albo zapewnić przekazywanie mu przez przeglądarkę informacji o każdorazowym ich zamieszczeniu na urządzeniu końcowym. Szczegółowe instrukcje w przedmiocie obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej lub przy wykorzystaniu funkcji pomocy dostępnej w ramach przeglądarki. Jeżeli ustawienia przeglądarki pozwalają na zamieszczanie i przechowywanie Plików Cookies oraz na uzyskiwanie do nich dostępu, uważa się, iż Klient wyraził zgodę na wykorzystywanie takich plików.
  • Sprzedający informuje, iż wprowadzenie przez Klienta ograniczeń w zakresie korzystania z Plików Cookies może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 

Copyright © 2018 - 2020 www.brokatka.pl. All rights reserved.