Zwroty i reklamacje

REKLAMACJA:

Wszelkie reklamacje proszę zgłaszać pocztą elektroniczną na adres biuro@brokatka.pl
W wiadomości prosimy o umieszczenie następujących danych:
– imię i nazwisko
– nazwę firmy (w przypadku zamówienia składanego na firmę)
– numer paragonu lub faktury
– jaki jest przedmiot reklamacji

Reklamację rozpatrzymy możliwie jak najszybciej, nie później niż w ciągu 14dni od dnia jej zgłoszenia

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Zgodnie z obowiązującym prawem masz prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14dni od otrzymania towaru. W celu odstąpienia od umowy prosimy o złożenie oświadczenia (formularz dostępny jest do pobrania na naszej stronie).
Prosimy o wysłanie go pocztą elektroniczną na adres biuro@brokatka.pl
Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.
Szczegółowe informacje odnośnie prawa do odstąpienia od umowy znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie.

Pobierz wzór

Copyright © 2018 - 2020 www.brokatka.pl. All rights reserved.